Lokalprodusert mat gir bedre lokal økonomi

gullbygg, byggkorn, duga, vektregulering, vektreduksjon, overvekt, betaglukan, kostfiber
COOP lanser nå en serie med norske lokale produkter laget av spesialbygg, nakenbygg som det også er kalt. Dette er korn som dyrkes for å være mat, ikke fôr, fordi det inneholder mer helsekomponenter som er viktige for oss i dietten.

Bygget er produsert lokalt i Østfold av bønder som har investert stort i tid og kunnskap for å få dette til. Dette er et betydelig skritt i riktig retning for norsk matkornproduksjon og det er derfor viktig at slike initiativ lykkes. Ofte mislykkes de fordi produktet koster litt mer, men her kommer en logikk som viser at samfunnsøkonomisk er dette lurt og bra, vi får verdiskapingen tilbake i rikt monn i fellesskapskassen.

I EUs anbudsregler ligger det mange begrensninger for hva man kan gjøre. Alle som har forsøkt å sette opp et anbud opplever at det kun er fokus på at alt skal være så billig som mulig. Dette betyr at nesten all mat innkjøpt av det offentlige (ca. 1.2 millioner måltider hver dag i Norge) bare skal være billigst mulig. Kvalitet i form av at maten skal smake godt er ikke et vurderingskriterium. Dette blir gjort fordi det offentlige skal spare så mye som mulig. Sløsing er heller ikke noe de fleste ønsker når det gjelder bruk av våre felles skattepenger. Da blir lokal og nær-mat alltid valgt bort fordi den alltid er litt dyrere enn hva de store rasjonelle kjedene kan klare å levere.

Men sett at dette kanskje er helt feil tenkt, at det er bedre økonomi i å kjøpe noe som er dyrere fordi det smaker bedre og fordi det er produsert lokalt. Jeg påstår det og det krever kanskje en forklaring.

Mest innlysende er miljøargumentet. God mat spises i større grad enn mat som ikke er god, derfor er det mindre igjen på tallerkenen som må kastes. På danske sykehus har de forstått at verdien på maten som ikke blir spist er like stor som kostnaden på det som blir spist. Det betyr at halvparten av det som blir kjøpt inn ikke blir spist, men ender opp som et miljøproblem.

Hovedargumentet er likevel ikke miljø, men økonomi. Mat som kjøpes lokalt koster litt mer, gjerne så mye som 30 % mer enn mat kjøpt inn fra internasjonale leverandører. Men mat som kjøpes lokalt skaper arbeidsplasser lokalt og disse arbeidsplassene må betale skatt på sin lønn, arbeidsgiveravgift og moms på verdiskapingen. Mye av disse pengene ender opp i kommune eller fylkeskassen. Overskuddet kan man også forestille seg blir brukt lokalt og igjen kommer en relativt stor andel tilbake i felleskassen, som igjen skaper et overskudd et annet sted og som igjen brukes til verdiskaping og slik fortsetter runddansen. Verdiskapingen blir summen av alle gangene pengene blir brukt, det vil si mye mer enn bare en gang. Det betyr at antallet ganger pengene blir brukt betyr mest for verdiskapingen blir totalt sett. I tillegg kommer trygging av arbeidsplasser som sikrer økt omsetning av flere varer og som igjen trygger andre arbeidsplasser. Logikken ligner ganske mye på renteregning bare motsatt vei. For hver gang pengene blir brukt sendes en del til felleskassen, men stadig mindre og jo fler som gjør det desto større blir effekten. Totaleffekten blir formidabel.

Ikke mange har regnet på forskjellen mellom verdiskapingseffekten på penger brukt lokalt, i forhold til penger som går til en internasjonal stor bedrift, som ofte betaler lite skatt til Norge og som overfører overskuddet ut av landet så raskt som mulig. Det finnes likevel noen forsøk som alle ender opp med en faktor på 3-4 i verdiskaping. Noe som betyr at mat kjøpt lokalt kan koste dobbelt så mye og likevel er det større verdiskaping lokalt for kommune og fylkesøkonomien enn hvis pengene brukes slik at de ikke skaper skatter og avgifter lokalt.

Denne fremstillingen er skrevet sort/hvitt for å illustrere prinsippet. I virkeligheten er det ofte en blanding mellom regionaløkonomi, nasjonal økonomi og internasjonal økonomi, noe av grunnen til at effektene er vanskelig å beregne. Som samfunn er vi også avhengig av at vi deltar på alle nivåer, for et samfunn som bare har lokaløkonomi stopper også opp og mye av varene vi trenger kommer fra det internasjonale samfunnet. Det jeg savner er diskusjonen om hvilken fordeling vi ser som optimalt i et samfunn og lokal bevissthet om betydningen lokal mat har for lokal økonomi. Hevet over enhver tvil er i hvert fall at offentlige innkjøp av lokal mat kan betale mye mer for denne maten uten at det går ut over økonomien, heller tvert imot.

(Skrevet av Einar Risvik - Nofima)

Les flere fakta / artikler om hvilke helseeffekter man kan få av bygg her >>>

Alle produkter i Coop GULLBYGG-serien, basert på DUGA byggkorn, får du kjøpt i alle landets Coop-butikker.

Gullbygg, duga, middagsbygg, betaglukan, kolestrol, kostfiber

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>